Tento text aj videá sú produkované Ligou za duševné zdravie v spolupráci so 4kou.